Planavimas Žodžiai

Padėkos žodžiai tėveliams

padėkos žodžiai tėveliams
Padėkos žodžiai tėvams yra ypač jaudinanti akimirka. Norisi padėkoti ne tik už pagalbą ruošiant šventę, bet, svarbiausia, už suteiktą gyvenimą ir galimybę kurti naują šeimą. Vieniems jauniesiems lengva improvizuoti, jie gali tuoj pat atsistoti ir išsakyti susikaupusias mintis, na, o kitiems reikia pasiruošti, juk emocijos gali sutrikdyti net iškalbingiausią nuotaką. Tikriausiai daugumai parinkti padėkos žodžius nėra lengva užduotis, tačiau vis tiek rekomenduojame tai padaryti.

Per vestuvių šventę tikrai verta atsistoti ir pasakyti padėkos kalbą savo tėvams, net jei nesate užtikrintas ar patyręs kalbėtojas. Jūsų tėvai įvertins pastangas, kurias įdėjote išreikšdami savo dėkingumą, ir tikėtina, kad tai bus įsimintina akimirka.

Daugelis žmonių jaudinasi ar nerimauja sakydami kalbas, todėl svarbu prisiminti, kad taip jaustis yra visiškai normalu. Taip pat įprasta kalbą pasiruošti iš anksto ir skaityti ją iš popieriaus lapo, tame nėra nieko blogo. Skaitymas iš popieriaus lapo gali padėti jaustis patogiau ir mažiau nervintis, be to, tai gali užtikrinti, kad nepamiršite nieko svarbaus, ką norite pasakyti.

Sakydami kalbą stenkitės kalbėti aiškiai ir užmegzti akių kontaktą su auditorija. Kalbėkite iš širdies ir stenkitės, kad jūsų žodžiai būtų nuoširdūs ir sąžiningi. Jūsų tėvai įvertins už kalbos slypinčius jausmus ir pastangas, net jei kalba nebus labiausiai nušlifuota ar iškalbinga.

Ttėvai lauks ir tikėsis iš jūsų padėkos kalbos, nes tai yra tradicija ir būdas išreikšti dėkingumą už jų vaidmenį jūsų gyvenime ir jūsų vestuvėse. Tai bus įsimintina akimirka ir jiems, ir jums, ir parodys, kad vertinate jų meilę ir paramą. Parinkome jums gražių eilių, kurios padės išsakyti taip norimą AČIŪ.


Mielieji, skiriame Jums šiuos nuoširdžius padėkos žodžius, kurie tebūna lašas mūsų dėkingumo Jums jūroje:
Už tai, kad mes atėjom iki šiandien,
Kad jaučiame tokius stiprius jausmus,
Mes norim nuoširdžiai Jums padėkoti,
Nes šitaip jausti mus išmokėt Jūs.
Už tai, kad per gyvenimą mes einam,
Iškėlę galvas net ir per vargus,
Ir žinom, kad sunkumus nugalėsim,
Mes sakom ačiū – to išmokėt Jūs.
Už tai, kokie abudu šiandien esam
Ir kaip gyventi mokome vaikus,
Mes norim Jums, mielieji, padėkoti,
Nes taip gyventi mokėte ir Jūs.
Už tai, kad kelyje į tikrą laimę
Nusprendėme sujungti likimus,
Už tai, kad tikim, norim padėkoti,
Nes taip tikėti mus išmokėt Jūs.
Mes esame labai, labai laimingi,
Nes mylim – ir tas jausmas nuostabus!
Už tai tik Jums mes esame dėkingi,
Nes taip mylėti mus išmokėt Jūs.

Kol dar nebuvome tapę tėvais,
Niekada neverkėm matydami ašaras.
Niekada nesikraustydavom iš proto iš laimės
Vien dėl paprasčiausios šypsenos.
Niekada nesėdėdavom naktį
Žiūrėdami į miegantį vaiką.
Mes niekada nesikeldavom kas dešimt minučių
Tiesiog įsitikinti, kad viskas… tvarkoje.
Kol dar nebuvome tapę tėvais,
Niekada nelaikydavom rankose miegančio vaiko,
Nes gaila padėti.
Niekada mūsų širdys nesubyrėdavo į tūkstančius dalelių,
Kad kažkam negalėjom palengvinti skausmo.
Kol dar nebuvome tapę tėvais,
Nežinojome, ką reiškia jaustis
Tarsi širdis būtų išlipusi iš kūno.
Mieli tėveliai, kiekvieną kartą, kai šypsomės, verkiam, džiaugiamės ar liūdim, mes visada esam dėkingi Jums už šypseną, už gyvenimo pilnatvę, už kelią, kuriuo mokėte ir mokote eiti, už pirmą pabarimą, už švelnų žodį. Mylim Jus visa širdimi, mieli tėveliai, ir dar kartą dėkojam už viską.

Brangieji, mylimiausi tėveliai, šiandien mes išeiname iš Jūsų namų, kad sukurtume savuosius. Išsinešame meilę ir šilumą, kuria pripildėte mūsų kasdienybę. Ačiū Jums už viską, ką mums suteikėte, ko žodžiais neišsakysi. Už kėlimąsi šimtą kartų naktimis, kai tik išgirsdavot mūsų, dar kūdikių verksmą. Už kantrybę tūkstantąjį kartą atsakant į tą patį klausimą. Už Kalėdas ir Kalėdų senelį, kuriuo taip nuoširdžiai tikėjome. Už patį skaniausią tortą kiekvieno gimtadienio metu. Už tai, kad parodėte mums koks pasaulis gražus ir įdomus, už tai, kad išmokėte džiaugtis, atrasti ir MYLĖTI kiekvieną dieną. Ir štai toji meilė, kuri mus šiandien visus čia suvedė. Jūsų dėka mes čia stovime ir džiaugiamės kiekviena akimirka, AČIŪ.

Jaunosios padėka tėvams

Mieli tėveliai, šiandien Jūsų dukra išteka. Jei ne Jūsų nuoširdus rūpestis ir meilė, galbūt nebūtų ir šitos šventės. Paklausite kodėl? Ogi todėl, kad išugdėte mane puikia, atsakinga bei mylinčia moterimi, savo pavyzdžiu leidote man suprasti, kokie turi būti tarpusavio santykiai, ne kartą parodėte, kad šeimoje svarbiausios vertybės yra supratingumas, atlaidumas ir nuolatinės pastangos puoselėti darną šeimos viduje.
Dabar ir Jūsų dukra ruošiasi kurti šeimą ir žengti Jūsų pėdomis. Suprantu, kad nėra namų be dūmų, bet esu tvirtai pasiryžusi kurdama savo šeimą prisiminti tik geriausias Jūsų, brangūs tėveliai, kartu nueito kelio atkarpas ir mokytis savąjį namų židinį grįsti tvirtais ir niekad nedylančiais meilės, pasitikėjimo, nuolankumo ir atlaidumo pamatais. O iš tų kiekvienos poros gyvenime kartais pasitaikančių blogesnių akimirkų stengsiuosi pasimokyti ir visuomet su Jumis pasitarti, klausdama, kaip Jūs jas nugalėjote.
Mieli tėveliai, lai Jūsų meilė ir rūpestis lydi mano ir mano sutuoktinio žingsnius. Esame Jums dėkingi už palaiminimą, tegu jis sergi mus nuo gyvenimo negandų.

Jaunikio padėka tėvams

Mieli tėveliai, iki šiol atsimenu, kaip vedėte mane į pirmą klasę, kaip vakarais tu, Mamyte, skaitydavai man pasakas. Vaikystės prisiminimai be galo ryškūs ir suprantu, kad Jūs dar geriau atsimenate, kaip mane auginote, auklėjote, mokėte svarbiausių vertybių. Esu Jums be galo už tai dėkingas, bet šiandien išaušo diena, kai esu pasiruošęs žengti visai naują gyvenimo žingsnį. Aš vedu. Vedu mylimą moterį, kuri, tikiu, teiks man daug laimės, o aš iš visų jėgų stengsiuosi atsilyginti jai tuo pačiu.Tik Jūsų dėka aš jaučiuosi pasirengęs kurti šeimą, nes žinau, kad iškilus sunkumams visada galėsiu remtis Jūsų pavyzdžiu, kreipti į Jus pagalbos.
Tėveli, Mamyte, dėkoju Jums, kad išugdėte mane doru žmogumi, palaikėte sunkią akimirką. Norėčiau tikėti, kad savo vaikams – Jūsų anūkams – būsiu toks tėvas, kokiu esi man tu, Tėveli, kad sugebėsime visada vienas kitą palaikyti ir įkvėpti pasitikėjimo savimi plaukiant audringa gyvenimo jūra. Mes šios kelionės kartais tokiais neramiais vandenimis visai nebijome, nes žinome, kad niekada nepaklysime, nes krante tarsi švyturys visada lauks Jūsų mylinčios rankos. O Jūsų meilė iš tolo nušvies mums kelią.

Padėka abiems tėvams per vestuves

Mama ir tėti,
noriu skirti akimirką ir išreikšti jums abiem didžiausią dėkingumą. Jūsų meilė ir parama buvo neįkainojama man visą gyvenimą, o geresnių tėvų negalėjau prašyti.

Mama, tu visada buvai mano atrama, mano patikėtinė ir geriausia draugė. Tu išmokei mane meilės ir pasiaukojimo prasmės, ir aš esu labai dėkinga už visus būdus, kuriais rodėte man meilę ir palaikymą.

Tėti, tu buvai mano pavyzdys, globėjas ir vadovas. Tu išmokei mane darbo ir ryžto vertės, ir aš esu labai dėkinga už visas pamokas, kurių mane išmokei.

Esu labai laiminga(s), kad jūs abu esate mano tėvai, ir man didelė garbė, kad šiandien esate čia, kai tuokiuosi su savo gyvenimo meile. Jūsų meilė ir palaikymas man reiškia visą pasaulį, ir esu amžinai dėkinga(s) už viską, ką dėl manęs padarėte.

Ačiū, kad esate geriausi tėvai, kokių tik gali prašyti vaikas, labai jus abu myliu.

Padėkos tekstas vaiko, kurį augino vieniša mama

Mama,

Mama, noriu išnaudoti šia puikią proga visų akivaizdoje išreikšti tau didžiausią dėkingumą. Tavo meilė ir palaikymas man buvo neįkainojami visą gyvenimą. Tu visada buvai mano atrama, mano patikėtinė ir geriausia draugė. Esu labai dėkinga(s) už atsidavimą ir sunkų darbą, kurį pademonstravai augindama mane kaip vieniša mama. Tu išmokei mane nepriklausomybės, atsakomybės ir to, kad šeima yra visų svarbiausia. Nepaisant iššūkių, su kuriais teko susidurti, tu visuomet pirmenybę teikdavai mano poreikiams ir darydavai viską, kad mane aprūpintum ir suteiktum man geriausią įmanomą gyvenimą.

Tu buvai puikus pavyzdys mano gyvenime, parodęs man, kaip būti stipriam, ištvermingam ir niekada nepasiduoti susidūrus su sunkumais. Tu parodei man, kaip svarbu stengtis ir būti ryžtingam(i), ir aš esu labai dėkingas už visas pamokas, kurių mane išmokei. Tu buvai mano autoritetas, globėja ir įkvėpėja. Taip pat esu dėkinga(s) už tai, kad buvai šalia manęs, visada pasiruošusi išklausyti ir patarti, už Tavo nepalaužiamą meilę ir palaikymą, už tai, kad nuolat buvai mano gyvenime. Tu parodei man šeimos reikšmę ir tai, kad ją apibrėžia ne tradicinė struktūra, bet jos narių tarpusavio meilė ir parama.

Iš visos širdies noriu padėkoti tau už tai, kad esi tokia motina, kokia esi, ir už tai, kad esi šalia manęs kiekviename žingsnyje. Esu labai dėkinga(s), kad turiu tave kaip mamą, labai tave myliu. Žinau, kad vienai užauginti mane nebuvo lengva, bet tau pavyko tai padaryti su grakštumu ir ryžtu. Tavo atsidavimas ir sunkus darbas buvo man įkvėpimas ir aš didžiuojuosi, kad esi mano mama. Ačiū, kad visada buvai šalia manęs, už nepalaužiamą meilę ir paramą, už tai, kad buvai geriausia mama, kokios tik gali prašyti vaikas.

Labai tave myliu, mama.

Padėkos tekstas vaiko, kurį augino vienišas tėvas

Tėti,

Šiandien stoviu čia kupinas dėkingumo ir meilės už tai, koks neįtikėtinas tėvas buvai. Tu buvai mano uola, vedlys ir globėjas. Nuo pat gimimo buvai mano nuolatinis rėmėjas ir įskiepijai man vertybes bei principus, kurie padėjo suformuoti mane tokį, koks esu šiandien.

Žinau kad vienišam tėvui užauginti vaiką yra tikrai sudėtinga užduotis, bet tu drąsiai ir ryžtingai ėmeisi šio iššūkio, visada teikdamas pirmenybę mano poreikiams. Parodėte man, ką reiškia darbas ir atsidavimas bei atkaklumas. Tu buvai mano pavyzdys ir esu labai dėkingas už visas pamokas, kurių išmokau. Taip pat esu dėkinga(s) už tai, kad buvai šalia manęs, visada pasiruošęs išklausyti ir patarti, už nepalaužiamą meilę ir palaikymą bei nuolatinį buvimą mano gyvenime. Tu padėjai man suprasti šeimos reikšmę gyvenime ir tai, kad ją apibrėžia ne tradicinė struktūra, o jos narių tarpusavio meilė ir parama.

Visada prisiminsiu tuos vasaros vakarus, kai mane mokinai važiuoti dviračiu, nes tavo kantrybė ir atkaklumas buvo neįkainojami. Ir visada branginsiu prisiminimus, kai prieš miegą skaitydavai man pasakas. Šios mažos, bet svarbios akimirkos padėjo suformuoti mano vaikystę ir paliko man neišdildomą įspūdį. Ačiū, kad visada buvai šalia manęs, už nepalaužiamą meilę ir paramą, už tai, kad buvai geriausias tėvas, kokio tik gali prašyti vaikas.

Labai tave myliu, tėti.

Apie grožio klubą

Apie Vestuves

Visos svarbiausios detalės tobulos vestuvių šventės planavimui ir įgyvendinimui be rūpesčių!

Komentarai

Spauskite čia ir komentuokite