Planavimas

Jaunųjų priesaikos

nuotaka skaito priesaikos žodžius

Vestuvinės priesaikos skaitymas vienas kitam yra ypatinga akimirka, kai nuotaka ir jaunikis viešoje aplinkoje dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą vienas kitam. Garsiai skaitydami žodžius, jie simboliškai išreiškia meilę ir atsidavimą savo artimiausių draugų ir šeimos narių akivaizdoje. Vestuvių priesaika yra laiko patikrinta tradicija, kupina romantikos ir sentimentalumo. Ji taip pat yra svarbus dviejų įsimylėjusių žmonių duotų pažadų priminimas, primenantis jiems visada prisiminti šventus įžadus.

Vestuvinės priesaikos perskaitymo vienas kitam tikslas – sukurti emociškai įtemptą atmosferą, kupiną prasmingų prisiminimų, kurie liks su jais ilgus metus – tai akimirka, kurią reikėtų branginti amžinai. Šiais žodžiais abi šalys iškilmingai prisiekia likti ištikimos, lojalios, atsidavusios ir atsidavusios gerais ir blogais laikais, turtingesni ar vargingesni, geresni ar blogesni, kol mirtis juos išskirs. Per ceremoniją garsiai ištardami šiuos žodžius nuotaka ir jaunikis sustiprina savo meilės ryšį ir visų susirinkusiųjų akivaizdoje viešai pareiškia savo atsidavimą vienas kitam.

Be to, šis laikui nepavaldus ritualas pagerbia abiejų partnerių įsipareigojimą, pripažindamas jį visų susirinkusiųjų į jų ypatingą dieną akivaizdoje. Asmeninės vestuvinės priesaikos rašymas padeda suteikti jų sąjungai dar gilesnę prasmę ir reikšmę; kai jie perskaito šiuos nuoširdžius žodžius, kuriuos kruopščiai sukūrė kartu, tai neginčijamai primena, kad jie pažadėjo vienas kitam amžiną meilę visam gyvenimui. Kas gali būti romantiškiau nei viešai vienas kitam pažadėti amžiną meilę?

Vestuvinė priesaika turėtų būti perskaityta tinkamu ceremonijos momentu, paprastai po apsikeitimo santuokos įžadais ir žiedais. Tuo metu nuotaka ir jaunikis stovi vienas priešais kitą, vienas šalia kito ir laikosi už rankų. Tuomet ceremonmeisteris jiems vadovaus sakydamas vestuvinę priesaiką, kuri yra ypatingas jų tarpusavio įsipareigojimo patvirtinimas. Pora pasižada mylėti vienas kitą, gerbti ir gerbti vienas kitą, išlikti ištikimi, kad ir ką gyvenimas jiems atneštų. Jie taip pat pasižadės rūpintis vienas kito fiziniais ir emociniais poreikiais, būti vienas šalia kito tiek gerais, tiek blogais laikais ir visada stengtis kartu kurti tvirtą pagrindą bendram vyro ir žmonos gyvenimui. Ceremonijos pabaigoje, kai šie įžadai bus garsiai ištarti Dievo ir jų sąjungą liudijančių liudytojų akivaizdoje, jie bus paskelbti vyru ir žmona.

Vestuvinė priesaika turėtų būti skaitoma, kai pora stovi susikibę rankomis vienas priešais kitą. Kunigas pradės klausdamas poros, ar jie pasirengę duoti įžadus. Tada jie pradės sakyti savo individualius įžadus, kartodami juos po ceremonmeisterio. Prie šios tradicinės formos ceremonijos nuotaka ir jaunikis gali pridėti asmeninių pažadų ir meilės išraiškų, taip pagilindami ir įprasmindami savo ceremoniją. Po įžadų ceremonmeisteris paprašys tylos akimirkos, kad būtų galima apmąstyti, ką kiekvienas iš jų pasakė ir pažadėjo, ir tik tada patvirtins, kad pora susituokė visų susirinkusių mylimų šeimos narių ir draugų akivaizdoje.

######################

Nuotakos vestuvinė priesaika:

Aš, [nuotaka], pasiimu tave, [jaunikį], savo teisėtu vyru, kad galėtume kartu gyventi ir gera, ir bloga. Pažadu gerbti tave kaip savo partnerį ir sutuoktinį ligomis ir sveikata, per visus gyvenimo džiaugsmus ir iššūkius. Visada stengsiuosi suprasti tavo perfekcionistinę prigimtį ir kartu su tavimi stengsiuosi sukurti tvirtą mūsų bendravimo pagrindą.

Pripažįstu, kad jautrumas yra dalis to, kas esi, ir pažadu jį puoselėti besąlygiška meile. Kartu mes sukursime namus, kupinus gerumo, pasitikėjimo, pagarbos ir kantrybės. Palaikysime vienas kitą, kai bus sunku, ir džiaugsimės švente, kai viskas klostysis gerai. Šiais pažadais susieju savo gyvenimą su Tavuoju amžiams.

Jaunikio vestuvinė priesaika:

Aš, [jaunikis], nuo šios dienos priimu tave [nuotaką] savo teisėta žmona. Nuo šiol, kol mirtis mus išskirs, pasižadu būti šalia tavęs, kad ir kas nutiktų mūsų kelyje. Nuo tos dienos, kai susipažinome, tu pripildai mano širdį tiek daug džiaugsmo, ir aš negaliu sulaukti daugybės laimingų prisiminimų, kurie dar laukia mūsų bendro gyvenimo.

Prisiekiu visada prisiminti Tavo švelnumą per visą mūsų santuokinę kelionę; apkabinti jį išskėstomis rankomis, o ne bandyti jį pakeisti ar kaip nors slopinti. Tavo jautrumas leido man suprasti užuojautos svarbą, kuri padės sustiprinti mūsų ryšį kaip vienos būtybės, kurią vienija tik meilė. Šiais pažadais aš visiškai prisiekiu Dievui ir visiems šiandien čia susirinkusiems – amžinai ištikimas ir tikras – kol mirtis mus išskirs!

#####################

 

Nuotakos priesaika: Aš, (nuotakos vardas ir pavardė), iškilmingai prisiekiu branginti ir mylėti savo partnerį, (jaunikio vardas ir pavardė), visą likusį gyvenimą. Šiuo žiedu pasižadu savo neblėstantį atsidavimą ir pasižadu jį saugoti, palaikyti ir būti šalia ne tik mūsų santuokiniame gyvenime, bet ir bet kokiuose mūsų kelyje pasitaikančiuose išbandymuose. Ketinu dalytis su juo ir džiaugsmais, ir vargais, ir suteikti jam visą reikalingą meilę. Mano tikėjimas jo atsidavimu nesvyruoja, nes aš visiškai atsiduodu jam dabar ir visiems laikams.

Jaunikio priesaika: Aš, (jaunikio vardas ir pavardė), imu tave į savo mylimas žmonas, (nuotakos vardas ir pavardė). Nuo šios dienos stengsiuosi būti mylinčiu ir ištikimu palydovu visus ateinančius metus. Pasižadu save tau santuokoje – tai šventas ryšys be ribų ir apribojimų, kuris išliks per saulę ir lietų, ligą ir sveikatą, kol mirtis mus išskirs. Šiuo žiedu atiduodu savo gyvenimą tavo globai; pasižadu niekada nepamiršti mūsų tarpusavio sąžiningumo, bendravimo, pagarbos ir ištikimybės svarbos.. Mūsų sąjunga bus grindžiama abipusiu pasitikėjimu ir supratimu, suteikiant kiekvienam iš mūsų laisvę siekti asmeninių tikslų ir kartu siekti geresnės ateities sau ir savo vaikams.

#############

Aš, [nuotaka], pasiimu tave, [jaunikį], savo teisėtu vyru. Į šią santuoką ateinu atvira širdimi ir įsipareigoju gerbti ir puoselėti mūsų ryšį. Pasirinksiu meilę, o ne baimę, ir sieksiu supratimo, o ne nuosprendžio. Pasižadu būti sąžininga, lojali ir ištikima visais mūsų santykių aspektais. Pažadu palaikyti Tavo svajones, dalytis džiaugsmais ir vargais, kartu juoktis gerais laikais ir guosti vienas kitą, kai gyvenime bus sunku. Net jei nesutariame, dialogo ir pagarbos dėka sieksime vienybės. Šiandien visiškai atsiduodu Tau kaip Tavo žmona amžiams; ligomis ir sveikata, turtingesnė ar vargingesnė, geresnė ar blogesnė, geresnė ar blogesnė, kol mirtis mus išskirs.

Jaunikio vestuvinė priesaika:
Aš, [jaunikis], pasižadu tą patį, ką ir tu: ištikimai mylėti tave net ir tamsiausiomis mūsų bendro gyvenimo akimirkomis. Pasitelkę gilų supratimą, gerumą ir užuojautą vienas kitam, mes galime atlaikyti bet kokią audrą. O tikėdami Dievu galime rasti stiprybės sunkiais laikais. Šiandien įsipareigoju nuo šios dienos mylėti tave kaip savo mylimą žmoną, kol mirtis mus išskirs. Kartu mes esame viena visuma, todėl siekime vienybės per dialogą ir pagarbą; siūlykime supratimą, o ne teismą, kad ir kokie nesutarimai iškiltų tarp mūsų per visą mūsų bendrą gyvenimą. Būdamas tavo vyras pažadu, kad nesvarbu, kokie sunkumai gali kilti, visada rinksiuosi meilę, o ne baimę, būsiu ištikimas ir atsidavęs iki pat laikų pabaigos.

 

########

 

Mes, [nuotaka] ir [jaunikis], šią džiaugsmingiausią dieną susibūrėme iš meilės. Savo šeimos, draugų ir visų čia susirinkusių žmonių akivaizdoje mes pareiškiame, kad esame vienas kitam įsipareigoję visam laikui.

Pažadame likti tikrais gyvenimo ir meilės partneriais, ištikimais iki galo. Pasižadame pasitikėti ir gerbti vienas kitą; suprasti vienas kito poreikius ir siekti abipusės laimės. Gerbsime vienas kito viltis ir svajones, teikdami emocinę paramą, geranoriškumą, užuojautą ir besąlygišką priėmimą.

Įsipareigojame puoselėti dvasinį ryšį, grindžiamą sąžiningumu, atvirumu ir bendravimu. Per sunkumus ir sunkumus mes visada būsime vienas kitam šalia, kai mums reikės pagalbos ar sielvarto. Pažadame kurti džiaugsmo, juoko ir pagarbos kupinus namus, o visas kliūtis, kurios gali iškilti, įveikti kartu kaip komanda.

Visų pirma pasižadame būti be galo atsidavę vienas kitam. Meilės kupinomis širdimis tariame šiuos žodžius: Aš pasiimu tave [nuotaką / jaunikį], savo mylimą partnerį visam gyvenimui.