Santuoka Bažnyčioje Santuokos Formalumai

Santuokos registravimas Lietuvoje

rožinis drambys kaune

Suknelės, bateliai, jaunojo kostiumas, gėlės, transportas… Tai dar ne visas sąrašas to, apie ką turime pagalvoti prieš vestuves. Bet kad jos įvyktų pirmiausia reikia pasirūpinti įvairiais dokumentais ir spėti tai padaryti laiku. Kokie dokumentai? Kur juos nešti? O jei vienas iš jaunavedžių užsienietis?

Kokios yra santuokos registravimo taisyklės Lietuvoje?

Dalinamės informacija kaip registruoti santuoką.

Ką turėtų žinoti būsimi jaunavedžiai? Aišku, pirmiausia jie turėtų žinoti, kad vienas kitą myli ir yra pasiruošę kartu gyventi. Santuokos registravimo paslauga metrikacijos skyriuje susideda iš prašymo sudaryti santuoką priėmimo, santuokos sudarymo įrašo surašymo ir santuokos liudijimo išrašymo. Prašymas sudaryti santuoką priimamas iš karto, o santuoka registruojama įstatymo nustatyta tvarka. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos.santuokos įregistravimas lietuvoje

Bet jei norime susituokti kuo greičiau?

Kaip jau minėjau, Lietuvoje susituokti galima ne greičiau kaip per mėnesį nuo dokumentų pridavimo datos, tačiau yra ir išimčių, kai santuoka gali būti įregistruojama per 14 dienų. Tai gali padaryti tik turintieji gydytojo pažymą dėl nėštumo, jau turintieji bendrą vaiką, jūreiviai, kurie turi išplaukti į reisą, arba sunkūs ligoniai.

Kokių dokumentų reikia santuokai įregistruoti?

Sąrašas neilgas, tačiau nepamirškite nė vieno iš jų, nes be jų santuokos nebus:

  1. Prašymas įregistruoti santuoką (pildomas skyriuje).
  2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
  3. Gimimo liudijimai.
  4. Jei ketinantysis susituokti yra užsienio valstybės pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Užsienio valstybės piliečio dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išversti į lietuvių kalbą. Santuokos nutraukimo dokumentas (ištuoktam asmeniui) arba sutuoktinio mirties dokumentas (našliui).
  5. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.

Dokumentai Bažnyčiai

Bažnyčiose taip pat nemažai procedūrų. Patariama ateiti mažiausiai prieš kelis mėnesius užsiregistruoti. Būtina atsinešti krikšto pažymą, taip pat dokumentu įrodyti, ar pareiškėjai anksčiau nebuvo susituokę. Kitaip nei metrikacijos biurams, dar reikia atnešti pažymą iš bažnyčios šeimos centro, kad išklausytos paskaitos apie šeimą. Šeimos centrai dažniausiai būna prie bažnyčių, kursai įkainoti 20 litų. Reikia apsilankyti keturiuose susitikimuose, kurių kiekvienas trunka maždaug apie valandą. Jei nenorite tuoktis savo parapijos bažnyčioje, tai reikėtų atsinešti tos parapijos, kuriai priklausote, kunigo leidimą.

Ar būtina registruoti santuoką ir bažnyčioje, ir metrikacijos biure?

Bažnytinę santuoką būtina užregistruoti metrikacijos biure, tik tuomet gaunamas santuokos liudijimas. Užregistruoti per 10 dienų turėtų pačios religinės organizacijos. Dažnai jos to nepadaro, todėl jauniesiems patartina po 10 dienų patiems ateiti į metrikacijos biurą, kad būtų pakeistos pavardės, įrašai pasuose, gautų santuokos liudijimą ir įsitikintų, kad santuoka tikrai yra įregistruota. Jei susituokiama metrikacijos biure, tada nėra privaloma tuoktis ir bažnyčioje.

Dažnai renkamasi – tuoktis bažnyčioje ar metrikacijos biure, o gal abiejose vietose? Jau nuo šių (praėjusių?) metų rudens bus galima įregistruoti santuokas ne tik metrikacijos skyriuose, bet ir savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose. O jei savivaldybės tokių vietų neišrinks, tuomet patys jaunavedžiai galės išsirinkti, kur nori tuoktis. Bet ne viskas čia taip gražu, kaip atrodo, nes dėl konkrečios sutuoktuvių vietos jaunieji galės susitarti su civilinės metrikacijos įstaigos darbuotoju, kuris spręs, ar ši vieta yra tinkama santuokai sudaryti, ar atitinka bendrus padorumo ir moralės principus, nekelia pavojaus saugumui ir sveikatai. Vadinasi, tuoj rinksimės iš trijų galimų vietų. Kuo daugiau, tuo geriau?

Atrodo viskas. Atsikvėpkime ir pradėkime dėti pliusiukus prie dokumentų, kuriuos jau turime, varneles – prie tų, kurių dar ieškome. Mažytis patarimas – kuo greičiau susitvarkysite dokumentus, tuo greičiau pradėsite džiaugtis šventės planavimu. Sėkmės!