Planavimas

Vyro, mergautinė ar dviguba mano nauja pavardė?

Pavardės keitimas tekant – svarbus moters gyvenimo žingsnis, kuriuo ji tarsi keičia ne tik savo socialinę, šeimyninę padėtį, bet ir antrąkart save krikštija. XXI a. visuomenė – moderni ir kosmopolitiška, todėl šiuolaikinės Lietuvos moterys tekėdamos turi palyginti daug pasirinkimų dėl pavardės. Taigi šįkart, mielieji, viskas apie mūsų identifikaciją po vestuvių.

Kokią pavardę pasirinkti?

žmonos pavardė po vestuviųTuokiasi skirtingo amžiaus, skirtingų specialybių atstovai, gyvenantys skirtingoje socialinėje aplinkoje. Dažnai šie faktoriai būna pagrindiniai sprendžiant pavardės darybos būdą. Pavardės daryba nėra tik kiekvienos šeimos privatus reikalas. Būtina atsižvelgti į Lietuvių kalbos komisijos nustatytas normas, todėl pateikiame pagrindinius pavardžių darybos atvejus:

  • Ištekėjusių moterų pavardės daromos iš vyriškų pavardžių, daugiausia su priesaga –ienė, iš dviskiemenių vyriškų pavardžių su galūnėmis –us, –ius, –jus moteriškos pavardės daromos su priesaga –(i)uvienė arba –ienė.
  • Tais atvejais, kai norima turėti (suteikti) pavardės formą, kuri nenurodytų šeiminės padėties, pavardė iš vyriškos pavardės gali būti daroma su galūne –ė, pvz.: Talmantė (iš Talmantas), Gudonė (iš Gudonis), Lebedė (iš Lebedys), Butkė (iš Butkus), Ambraziejė (iš Ambraziejus). Kai vyriška pavardė turi galūnę –ė, moteriška pavardė lieka nepakitusi, pvz.: Lapė, Kregždė.
  • Tekėdama moteris gali pasirinkti ir dvigubą pavardę, tokia pavardė rašoma su brūkšneliu, pvz., Rūta Simutytė-Gaidienė, Asta Butkė-Jurgaitienė. Bet pagalvokite, kad dvigubą pavardę gali būti nepatogu vartoti, nes ji gana ilga, o trumpinti oficialiuose dokumentuose pavardės negalima.Registruojant ir apskaitant Lietuvos Respublikos piliečio santuoką su užsienio valstybės piliečiu, taip pat jų vaiko gimimą, Lietuvos Respublikos piliečio pavardė rašoma remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustatančiais vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose tvarką.

O gal man tinka pavardė su galūne –ė?

Taip, žinomiausia lietuvė su tokia pavarde yra Natalija Zvonkė, bet ne dėl jos ir ne dėl mados tokios pavardės pradėjo rastis. Tokia lietuvių kalbos gramatikai neprieštaraujanti pavardžių forma leista atsižvelgus į dalies visuomenės nuomonę, kad dėl šeiminę padėtį atskleidžiančių pavardžių priesagų moterys gali patirti diskriminaciją. Alternatyvusis darybos būdas būtent su galūne –ė pasirinktas atsižvelgus į tarmių duomenis. Pavardės su galūne –a nepriimtinos, nes tai gausintų bendrinei kalbai nebūdingas moterų pavardžių formas, nebent vyras – užsienietis.

Pavardžių rinkimosi ypatybės

Keisdami pavardę atsižvelgiame į daugelį aspektų. Tekėdamos jaunos moterys dažnai nori identifikuoti save kaip ištekėjusią moterį, todėl ilgai negalvodamos ar paklusdamos senajai tradicijai renkasi įprastąjį –ienė pavardės darybos būdą. Rečiau renkamasi –uvienė, nes tai archaiškesnė forma, bet jeigu ji egzistavo giminėje, moterys renkasi ir ją. Tekėdamos už nelietuvio moterys linkusios pasirinkti vyro pavardę arba dvigubą variantą: mergautinė plius užsieninė vyro pavardė. Na, o jei duktė yra vienturtė šeimoje, nenorėdama nutraukti pavardės tęstinumo arba moteris yra žinoma visuomenės veikėja, pvz., aktorė, teisininkė ar garsi filologijos mokslų daktarė, ji linkusi pasilikti savo mergautinę pavardę arba daryti dvigubą lietuviškąją: mergautinė plius vyro pavardė su priesaga –ienė. Tai itin specifinis pavardės darybos būdas – išlaikomas moters identitetas plius nusakoma ir šeiminė padėtis. Žinoma, tekėdamos moterys gali rinktis ir kitus variantus. Pats nepriimtiniausias pavardės darybos būdas, kad vyras ima moters tėvo pavardę ir jai iš mergautinės pavardės padaroma su priesaga –ienė. Na, žinoma, keista, bet, patikėkite, taip būna. Ir ne visi vyrai jaučiasi pažeminti. Jei myli – viską dėl žmogaus padaryti gali.

Ar reikia keisti visus dokumentus, jei išteku ir keičiu pavardę?

Taip, pakeitus pavardę ir ištekėjus privaloma keisti visus dokumentus todėl, kad pakeitus pavardę tavęs mergautine pavarde registre nebėra. Žinoma, galima pasilikti visus dokumentus savo mergautine pavarde, bet tada kartu prie dokumentų reikia kartu su savimi turėti santuokos liudijimo kopiją, patvirtintą notaro, tokiu atveju bus mažiau problemų. O pakeitus pavardę reikia informuoti ir darbdavius, universiteto ar kitos įstaigos darbuotojus. Ar galima dar pataisyti jau nuneštus prašymus dėl pavardės? Negalime tiksliai atsakyti, ar galima, ar ne, bet neradome niekur parašyta, kad tai būtų draudžiama.

Taigi, mielosios, pavardės pasirinkimas priklauso mums. Variantų daug, o rinktis galite kartu su būsimuoju vyru ir šeima. Mažytis patarimas – rinkitės tokią formą, kuri Jums skamba gražiausiai, nes tikrai nereikia sekti madų pagal Nataliją Zvonkę ar Dainą Bosas. Jei Jums gražiausiai skamba, pavyzdžiui, Krasauskienė, valio – taip ir vadinkitės.

Apie grožio klubą

Apie Vestuves

Visos svarbiausios detalės tobulos vestuvių šventės planavimui ir įgyvendinimui be rūpesčių!

Komentarai

Spauskite čia ir komentuokite